Mây trắng phả đầu bạc loé sương
Ái ân sầu lệ xót xa trường
Đầy vơi mấy nảo mùa chan chứa
Ngọt lịm đâu nào thuở vấn vương
Cay đắng héo tình tan nát mộng
Khổ đau chuyền mộng tái tê đường
Ngày qua tháng lại buồn dai dẵng
Say khướt dội về vọng viễn phương

Phương viễn vọng về dội khướt say
Dẵng dai buồn lại tháng qua ngày
Đường tê tái mộng chuyền đau khổ
Nẻo nát tan tình ngập đắng cay
Vương vấn thuở nào đâu lịm ngọt
Chứa chan mùa nảo mấy vơi đầy
Trường xa xót lệ sầu ân ái
Sương loé bạc đầu phả trắng mây

Thuận nghịch độc