Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 23/03/2016 00:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/03/2016 02:22, số lượt xem: 555

Sông chiều phả xám uẩn đời hoa
Lộng trỗi hờn loang bợt ánh tà
Mong ước luỵ tàn thân héo rã
Rỗng chìm mê đắm cõi rời qua
Dòng chau nước thảm thờ ơ má
Mộng nuối tim nhoài mệt mỏi ta
Lòng tẻ nhạt hương nguyền xót dạ
Trông chờ vắng lặng mắt buồn xa

Xa buồn mắt lặng vắng chờ trông
Dạ xót nguyền hương nhạt tẻ lòng
Ta mỏi mệt nhoài tim nuối mộng
Má ơ thờ thảm nước chau dòng
Qua rời cõi đắm mê chìm rỗng
Rã héo thân tàn luỵ ước mong
Tà ánh bợt loang hờn trỗi lộng
Hoa đời uần xám phả chiều sông

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm