Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 17/06/2017 16:34, số lượt xem: 686

Trường hận dỗi mơ vắng lặng phòng
Vướng lầm mê phận tủi chờ mong
Sương chìm mãi lạc đau mùa ngóng
Hướng bạt luôn khờ nát cõi trông
Thương cảnh úa nhoè hoen vỡ mộng
Tưởng cơn tàn ngắt lặng chao lòng
Đường mưa lẩn khuất tình vô vọng
Vương lệ nhuốm buồn đẫm lạnh không

Không lạnh đẫm buồn nhuốm lệ vương
Vọng vô tình khuất nẻo thưa đường
Lòng chao lặng ngắt tàn cơn tưởng
Mộng vỡ hoen nhoè úa cảnh thương
Trông cõi nát khờ luôn bạt hướng
Ngóng mùa đau lạc mãi chìm sương
Mong chờ tủi phận mê lầm vướng
Phòng lặng vắng mơ dỗi hận trường

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm