Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 30/07/2017 15:57, số lượt xem: 395

Đẫm cả vành tim biếc ngọt bồi
Thiên đường ấp ủ mộng hoài thôi
Mơ màng lạc cảnh bừng thơm cõi
Rộn rã mê tình toả ngát môi
Hãy để mầm yêu dồn đắm gọi
Thêm choàng kỷ niệm chẳng nhoè trôi
Từ nay ái cảm triền miên dội
Quá vãng trầm hương trở lại rồi

Quá vãng trầm hương trở lại rồi
Đau hờn rửa sạch sắc buồn trôi
Êm đềm trướng rũ nồng thơm cội
Rạng rỡ chăn màn ngát bổng môi
Kỷ niệm lâng nồng hoan thắm hỡi
Ân tình dậy toả ngát nào thôi
Mùa thương rạng rỡ ngàn mơ khởi
Đẫm cả vành tim biếc ngọt bồi

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm