Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/04/2018 12:20, số lượt xem: 386

Đơ phận kiếp sầu não đắng cay
Lỡ duyên hờn khóc vọng canh dài
Chờ loan chả thấy ơ thờ lại
Trở phụng đâu nào thảm thiết phai
Lơ rã rệu mù tim úa dại
Vỡ hư huyền ảo dạ chi nài
Mơ ngùi lặng xám đêm buồn mãi
Tơ mộng rã lìa khổ oán ai

Ai oán khổ lìa rã mộng tơ
Mãi buồn đêm xám lặng ngùi mơ
Nài chi dạ ảo huyền hư vỡ
Dại uá tim mù rệu rã lơ
Phai thiết thảm nào đâu phụng trở
Lại thờ ơ thấy chả loan chờ
Dài canh vọng khóc hờn duyên lỡ
Cay đắng não sầu kiếp phận đơ

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm