Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 00:24, số lượt xem: 905

Dìu mơ phả đến tận mây ngà
Thơ luyến tung trời lướt tận xa
Bát ngát này em nồng phím nhạc
Ngào ngon nhé mộng đượm chung trà
Buồng tim mấy độ êm đềm cõi
Góc ái bao lần quấn quýt ta
Dốc hết ân tình thơm thảo dậy
Bừng trong quấn quyện át dương tà

Bừng trong quấn quyện át dương tà
Huyễn ảo chan hồn phủ kín ta
Vạn kiếp phong tình loang đượm tửu
Ngàn năm hương lửa dậy thơm trà
Vầng trăng luyến áí mùa thơm đượm
Ngọn gió chao lòng tiết lựng xa
Biếc thắm cho đời ngan ngát mộng
Dìu mơ phả đến tận mây ngà

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm