Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 03/06/2018 16:47, số lượt xem: 399

Lỡ làng là phận duyên xe
Chứ đâu lòng muốn nát be bét tình
Gian trần lắm nuộc nhục vinh
Biết đâu mà tránh những sinh sự đời.

Kể từ dạo ái thay dời
Mỗi người mỗi ngã lặng rời rã thân
Xa lòng giữa mối bâng khuâng
Chia phôi cách trở khiến xuân mộng tàn.

Xưa mình ước hẹn chứa chan
Mà nay tình xót lệ than thở vùi
Một lần yêu, quyết không lùi
Dẫu về chín suối vẫn vui vẻ cùng.

Đã thề nguyện mãi tình chung
Thì xin mộng cũ mãi nhung nhớ hoài
Hẹn hò tự thuở ngô khoai
Mơ ngày tương ngộ ngát thoai thoải lòng.

Tình thơ đượm ngát môi hồng
Người thơ diễm ảo lịm nồng mặn duyên
Cầu cho bến được bên thuyền
Để mầm yêu mãi vững uyên ương nào…