Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 01/03/2017 15:33, số lượt xem: 537

Thương lắm người à chữ toại duyên
Thương trăng phả bóng thuở thơ nguyền
Thương lòng chung thuỷ bừng yêu luyến
Thương dạ khang tào giữ mộng nguyên
Thương nước mặn mà hương mắt quyện
Thương mây lờ lửng sắc môi chuyền
Thương lời đan nhịp mời thơm nguyện
Thương ngát tim đời gió lộng duyên

Thương ngát tim đời gió lộng duyên
Thương sao hồn khoả lộng hương chuyền
Thương vần lộng lẫy ngời thơm chuyển
Thương tứ ngọt ngào thắm đượm nguyên
Thương ái huyền mơ hoài khúc quyện
Thương thơ mê đắm nhớ chương nguyền
Thương thầm ái cảm trần gian luyến
Thương lắm người à chữ toại duyên

Liên hoàn – Thủ nhất thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm