Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 21/03/2016 14:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 21/03/2016 14:12, số lượt xem: 536

Một mình thơ thẩn vọng nguyền xưa
Hai ngã chia phôi nhớ mấy vừa
Ba hạ biệt ly hờn nỗi ngóng
Bốn lần ước hẹn nhạt lời thưa
Năm miền trộn lẫn mây cùng gió
Sáu tháng chan hoà nắng với mưa
Bảy nổi bao chìm duyên lận đận
Tám mùa quen biết rõ lòng chưa

Tám mùa quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo hẹn hò lắm gió mưa
Sáu khắc lòng kêu nào kẻ đáp
Năm chiều cuốc gọi chẳng người thưa
Bốn thu đằng đẳng mơ không ngút
Ba tiết miên man nuối khó vừa
Hai đứa nồng thương mà biệt cõi
Một mình thơ thẩn vọng nguyền xưa

Toán thi - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm