Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 14/10/2016 12:32, số lượt xem: 699

Và rồi hương lửa cũng đành rơi
Thôi hết mùa thương tủi hận đời
Tan nát thơ lòng tan nát cả
Bẽ bàng duyên mộng bẽ bàng khơi
Người đi cuối nẻo buồn vênh dạ
Ta đứng đầu sông quạnh tím trời
Lặng lẽ cô phòng man mác khoả
Thôi rồi kỷ niệm bạn tình ơi

Thôi rồi kỷ niệm bạn tình ơi
Cách trở Sâm Thương quạnh quẽ trời
Cứ ngỡ thuỷ chung hoài toả rạng
Đâu dè bội nghĩa khiến mù khơi
Tàn hoang mộng huyễn tàn hoang nẻo
Rệu rã nguyền hư rệu rã đời
Cố giữ tim lòng luôn vẹn sắc
Mà rồi hương lửa cũng đành rơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm