Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 28/08/2016 01:38, số lượt xem: 820

Chuốt quãng thơ lòng gởi tặng em
Lồng mơ diệu thắm xoã hương kèm
Ngàn dâng cảnh mộng lèn cung ước
Vạn nhú mầm yêu phả cõi thèm
Giữa chốn tiên bồng thơm thảo dậy
Trong vành ái cảm mượt mà chêm
Vàng trăng tưới đẫm mùa tao ngộ
Thẫm cuộc hoan tình ngát toả đêm

Thẫm cuộc hoan tình ngát toả đêm
Nghê thường vũ khúc miệt mài chêm
Làn thơ diễm ái mơ màng lịm
Vũ điệu nồng duyên lả lướt thèm
Đẫm ý chao lòng đêm nguyệt trở
Ngào câu mớm dạ buổi hương kèm
Ngàn xưa nẻo ước hoài thơm lộng
Chuốt quãng thơ lòng gởi tặng em

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm