Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 02/02/2018 10:52, số lượt xem: 399

Mơ tình ướp huyễn sưởi bừng khơi
Nguyện ước lòng thơm cõi diễm đời
Chờ nẻo diệu say hồn ái lịm
Đợi duyên nồng biếc dạ thương ngời
Tơ chầm hạ nắng loang nguyền trỗi
Phím nhuộm xuân tình thoả mộng lơi
Ngơ ngẩn khúc hồng đêm hỷ lạc
Bờ chan ngọt toả lộng hương lời

Lời hương lộng toả ngọt chan bờ
Lạc hỷ đêm hồng khúc ngẩn ngơ
Lơi mộng thoả tình xuân nhuộm phím
Trỗi nguyền loang nắng hạ chầm tơ
Ngời thương dạ biếc nồng duyên đợi
Lịm ái hồn say diệu nẻo chờ
Đời diễm cõi thơm lòng ước nguyện
Khơi bừng sưởi huyễn ướp tình mơ

Thuận nghịch độc