Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 09/02/2017 15:28, số lượt xem: 521

Chào em, người… lang thang
Anh tên tuổi rõ ràng
Có đâu phường loạng quạng
Bóng gió thiệt là oan…

Giờ phụ nữ lắm tài
Hát hò, thơ phú… dai
Có gì mà em ngại
Hát nhé, thơ đôi bài…

Tình thực, xấu như ma
Nên toàn bị... xô ra
Dám đâu làm mặt lạ
Để em rót tương cà…

Thơ em như bông hường
Mới đọc thấy đã... thương
Vần câu nồng khắp hướng
Ui, ngọt sắc như đường…

Anh khai rõ mọi bề
Tuổi này hổng có... dê
Nếu em mà đến trễ
Có khối cô dắt về...