Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 18/06/2016 08:28, số lượt xem: 532

Tràn thương dậy nhớ phả nghiêng chiều
Tủi hận chao hồn quạnh hắt hiu
Hoang kiếp phận vùi chôn ước hẩm
Lạnh đời duyên thắt quặn thề xiêu
Canh tàn nhạt ái đau tình rã
Phấn rạc tê nguyền xót mộng phiêu
Chan vắng tẻ hồn thê thảm vọng
Ngàn trăng héo ước xạm mơ nhiều

Nhiều mơ xạm ước héo trăng ngàn
Vọng thảm thê hồn tẻ vắng chan
Phiêu mộng xót hồn tê rạc phấn
Rã tình đau ái nhạt tàn canh
Xiêu thề quặn thắt duyên đời lạnh
Hẩm ước chôn vùi phận kiếp hoang
Hiu hắt quạnh hồn chao hận tủi
Chiều nghiêng phả nhớ dậy thương tràn

Thuận nghịch độc