Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 14/12/2016 14:06, số lượt xem: 559

Đêm lịm ngát trời ướp diệu thương
Chứa chan tình dậy ái thơm đường
Thềm trăng lả mộng tràn dâng sắc
Nẻo gió thơm nguyền toả rạng hương
Êm dịu thoáng lòng man mác phả
Thắm nồng lâng cõi ngọt ngào vương
Mềm môi chuốc tửu mời xưa vọng
Chêm luyến lưu hồn đượm thảo phương

Phương thảo đượm hồn lưu luyến chêm
Vọng xưa mời tửu chuốc môi mềm
Vương ngào ngọt cõi lâng nồng thắm
Phả mác man lòng thoáng dịu êm
Hương rạng toả nguyền thơm gió nẻo
Sắc dâng tràn mộng lả trăng thềm
Đường thơm ái dậy tình chan chứa
Thương diệu ướp trời ngát lịm đêm

Thuận nghịch độc