Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 18/05/2017 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 12:29, số lượt xem: 434

Rơi tình chạnh tủi úa hồn lu
Đợi mỏi thề xưa nẻo mịt mù
Rời rã mộng yêu thờ thẫn nhú
Vợi vời thương luyến hững hờ ru
Ơi lòng buốt khổ sầu trơ nụ
Hỡi dạ buồn đau xót quặn cù
Khơi vọng oán hờn tê tái rũ
Đời giông lạc cảm ái đâu bù

Bù đâu ái cảm lạc giông đời
Rũ tái tê hờn oán vọng khơi
Cù quặn xót đau buồn dạ hỡi
Nụ trơ sầu khổ buốt lòng ơi
Ru hờ hững luyến thương vời vợi
Nhú thẫn thờ yêu mộng rã rời
Mù mịt nẻo xưa thề mỏi đợi
Lu hồn úa tủi chạnh tình rơi

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm