Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 08/07/2016 22:00, số lượt xem: 592

Ai về phả lộng gió ngàn khơi
Mãi nhớ ân tình cõi lịm ơi
Mai mốt đượm nguyền cung thắm ngợi
Ngải bùa hoan nghĩa khúc giòn lơi
Khai triền lộng đẫm mơn ngào tới
Trải mộng lừng xinh ngát đẹp ngời
Dài ước quyện thương niềm ấy gởi
Hoài chan chứa ái rạng môi cười

Cười môi rạng ái chứa chan hoài
Gởi ấy niềm thương quyện ước dài
Ngời đẹp ngát xinh lừng mộng trải
Tới ngào mơn đẫm rạng triền khai
Lơi giòn khúc nghĩa hoan bùa ngải
Ngợi thắm cung nguyền đượm mốt mai
Ơi lịm cõi tình ân nhớ mãi
Khơi ngàn gió lộng phả về ai

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm