Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 15/07/2017 14:54, số lượt xem: 419

Diễm ảo nghê thường áng mộng khai
Trầm hương rộn rã ngát trang đài
Duyên tình toả biếc hai thành một
Vũ khúc quay nồng một trở hai
Ngất ngưởng triền chim đờ đẫn lại
Lần khân cõi bướm mệt mê dài
Bồng lai trúc phượng ngàn năm thoả
Rạng rỡ môi cười nẻo nắng phai

Rạng rỡ môi cười nẻo nắng phai
Vàng thơm thảo ngát lộng thương dài
Mùa hoan phả khắp êm đềm một
Cõi lịm loang cùng phảng phất hai
Rộn rã tim hồng lan toả sắc
Triền miên dạ thắm ngỏ lâng đài
Tay nồng quấn quyện ngời yêu phả
Diễm ảo nghê thường áng mộng khai

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm