Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 21/08/2016 17:43, số lượt xem: 536

Ảo não hương quỳnh lặng cánh thâu
Mờ sương quá vãng tủi mi sầu
Chao lòng mịt vắng khờ rung thẳm
Dõi mắt thâm đờ vọng khoả sâu
Vẫn biết cung thề hay trở ngọn
Mà sao nỗi hận cứ ong đầu
Mùa thay lá cũ tình không đổi
Sắc phượng hôm nào rẽ nẻo đâu

Sắc phượng hôm nào rẽ nẻo đâu
Còn không kỷ niệm phút ban đầu
Lâng hồn phú diễm khơi dòng toả
Lịm ái thơ nồng phả quãng sâu
Tưởng mãi nguyền mơ lồng hạnh phước
Nào hay tẻ mộng khiến u sầu
Người đi sót lại trời thương vỡ
Ảo não hương quỳnh lặng cánh thâu

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm