Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/05/2017 16:35, số lượt xem: 581

Cay lòng đắng dạ khiến chùng hương
Dỗi hận loang hồn bợt nhớ thương
Này khổ luỵ nghiêng lời héo rũ
Ấy trầm mê lụn cõi bi thường
Ngày lơ tháng nản buồn hư mịt
Vạn nuối lòng ngơ vọng huyễn tường
Vay trả kiếp đời thân nhuốm lệ
Thay tình tủi ái phận sầu vương

Vương sầu phận ái tủi tình thay
Lệ nhuốm thân đời kiếp trả vay
Tường huyễn vọng ngơ lòng nuối vạn
Mịt hư buồn nản tháng lơ ngày
Thường bi cõi lụn mê trầm ấy
Rũ héo lời nghiêng luỵ khổ này
Thương nhớ bợt hồn loang hận dỗi
Hương chùng khiến dạ đắng lòng cay

Thuận nghịch độc