Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 06/05/2017 15:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 07/05/2017 14:25, số lượt xem: 430

Hoa nguyệt dỗi hờn nghẹn sắc xuân
Khổ đau hồn luyến mịt gian trần
Ngà cung úa dột hoài mơ điệp
Ngọc nét thiu nhàu héo mộng vân
Xa thẳm ái mòn phai ước vọng
Viễn khờ duyên tản lặng thề ân
Ca trầm nát vỡ tan nhoè khúc
Nhoà tủi lệ thơ xót diễm vần

Vần diễm xót thơ lệ tủi nhoà
Khúc nhoè tan vỡ nát trầm ca
Ân thề lặng tản duyên khờ viễn
Vọng ước phai mòn ái thẳm xa
Vân mộng héo nhàu thiu nét ngọc
Điệp mơ hoài dột úa cung ngà
Trần gian mịt luyến hồn đau khổ
Xuân sắc nghẹn hờn dỗi nguyệt hoa

Thuận nghịch độc