Nắng quái nghiêng chiều tím tái sông
Tình loang theo gió úa nhan hồng
Chập chùng luyến dạ thầm yêu ngóng
Ái nuối thương chờ lặng lẽ mong
Dẫu biết đâu còn chi níu vọng
Sao mà vẫn cứ mãi hoài trông
Ngàn xưa em hỡi ngàn xưa lộng
Nỡ đề canh đời héo quạnh mông

Nỡ để canh đời héo quạnh mông
Giọt sầu loang đổ nhói mùa trông
Bẽ bàng đợi ngút ngàn xa hóng
Chan chứa đau tràn khắc khoải mong
Cứ ngỡ tình sâu thì đẫm trọng
Dè đâu phận bạc khiến phai hồng
Lòng ta xót hận trời thương rỗng
Nắng quái nghiêng chiều tím tái sông

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Giao cổ đối