Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 11/06/2017 15:05, số lượt xem: 495

Người ơi vẫn nhớ mãi o mèo
Đến nỗi tim hờn bị thắt eo
Đã nghĩ thề xưa đừng dậy kéo
Sao mà ái cũ cứ mò theo
Phải chăng tình nhạt vì duyên hẻo
Hoặc giã lòng phai bởi số nghèo
Nuối tiếc cung nguyền khi xiếu vẹo
Nên giờ kỷ niệm cũng sầu theo

Nên giờ kỷ niệm cũng sầu theo
Chắc tại đời xui dính khổ nghèo
Vẫn tuột cho dù chăm buộc néo
Cũng tàn mặc kệ níu chồm theo
Làm cho kiếp phận tèm lem héo
Lại khiến tâm hồn quạnh quẽ eo
Dẫu biết ân thề nay sụm méo
Người ơi vẫn nhớ mãi o mèo

Liên hoàn  – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm