Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 30/07/2016 16:29, số lượt xem: 522

Trông đợi xám màu úa nợ duyên
Thảm tình đơn bóng lẻ đời quyên
Lòng quên ái phụ ngày chao thệ
Dạ chối tình lơ thuở đổi nguyền
Mong nhúm lửa huyền tim thắm vẹn
Gởi thầm hương đẹp sắc tròn nguyên
Nồng thơm khúc cũ mùa yêu dấu
Dòng nước quyện mơ bến gọi thuyền

Thuyền gọi bến mơ quyện nước dòng
Dấu yêu mùa cũ khúc thơm nồng
Nguyên tròn sắc đẹp hương thầm gởi
Vẹn thắm tim huyền lửa nhúm mong
Nguyền đổi thuở lơ tình chối dạ
Thệ chao ngày phụ ái quên lòng
Quyên đời lẻ bóng đơn tình thảm
Duyên nợ úa màu xám đợi trông

Thuận nghịch độc