Rỉ rả từng giọt xuống ta
Sầu đan kín ngọn, bén là đà  mưa
Bên ấy người hẳn mơ thừa
Bên này sủng úa giọt thưa thớt luồn.

Ngoài trời mưa vẫn hoài tuôn
Vành mi đẫm lệ mãi buồn bã ơi
Em vui, em nói, em cười
Vạt sầu ta gánh khẳm rời rã tim.

Ngỡ ngàng lạc bóng đường chim
Mới đây ríu rít chợt im bặt lời
Em về xứ lạ trùng khơi
Bỏ ta đứng lại khiến chơi vơi tình.

Thôi thì ráng đợi bình minh
Để thân lãng tử được bình lặng hơn
Tình kia lỡ nuộc dây đờn
Nào mong tái hiện thuở mơn mởn thề...