Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 18/11/2017 17:04, số lượt xem: 595

Trắc trở sinh thành dưỡng dục ân
Mà đâu có được hưởng thơm phần
Cho lòng trẻ dại nhoè hương phấn
Để dạ con khờ vắng nghĩa nhân
Thổn thức về đêm đà những bận
Đìu hiu trở gió cũng bao lần
Nhiều khuya dã dượi hồn mê lẩn
Phụ mẫu muôn đời quả thiết thân

Phụ mẫu muôn đời quả thiết thân
Lòng con ngoái tưởng vạn muôn lần
Triền miên khóc tủi chau đường phận
Quạnh quẽ u hờn nuối nẻo nhân
Nghĩa Mẹ xa tình nơi hẻo trấn
Đời Cha khuất dạng cõi âm phần
Còn đâu cõi phước như từng nhận
Trắc trở sinh thành dưỡng dục ân

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm