Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 19/03/2016 14:06, số lượt xem: 527

Cõi tạm đời ai cũng ngắn dần
Ái tình níu mấy chỉ hoài xuân
Công danh chìm nổi toàn cơn sóng
Sự nghiệp hưng tàn tựa áng vân
Hiềm khích chi nhiều thêm tiếng dữ
Ganh đua cho lắm nghỉm lời ngân
Tâm xà khẩu Phật đời ngoa giọng
Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần

Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần
Tâm lòng thanh sạch mãi hoài ngân
Thi thư diệu ngát mơ màng nghĩa
Nhịp phách bổng trầm lóng lánh vân
Vin cánh triền quê thơ thẩn hạ
Đắm làn suối mộng lửng lờ xuân
Phù du thế cuộc đừng so chấp
Cõi tạm đời ai cũng ngắn dần

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm