Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 24/09/2016 12:50, số lượt xem: 416

Ai về gởi hận khổ nào vơi
Nhớ mãi tim lòng nuối quạnh rơi
Mai mốt cạn lìa xa thắm mượt
Hạ xuân sầu úa biệt nồng tươi
Phai tàn dạ ước hoen mờ mịt
Ngớ ngẩn hồn thương xám rã rời
Hoài mộng ảo yêu tình ngẩm ngán
Dài đau héo vọng chán chê đời

Đời chê chán vọng héo đau dài
Ngán ngẩm tình yêu ảo mộng hoài
Rời rã xám thương hồn ngẩn ngớ
Mịt mờ hoen ước dạ tàn phai
Tươi nồng biệt úa sầu xuân hạ
Mượt thắm xa lìa cạn mốt mai
Rơi quạnh nuối lòng tim mãi nhớ
Vơi nào khổ hận gởi về ai

Thuận nghịch độc