Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 07/06/2018 17:45, số lượt xem: 727

Hững hờ sương gió lạnh choàng đêm
Bóng nhỏ vòm khuya trải lộng thềm
Nhớ mãi hương nguyền khao khát nếm
Thương hoài sắc thệ miệt mài chêm
Tình câm lặng xám triền mơ huyễn
Bạc nẻo lầm hư ái chả mềm
Chi nữa mà mong trời kỷ niệm
Trả người ân nghĩa để lòng êm

Trả người ân nghĩa để lòng êm
Chấp nhận đau thương dẫu chẳng mềm
Hoang hoải ơ hờ hoang hoải chiếm
Lạnh lùng ơi hỡi lạnh lùng chêm
Còn đâu thuở ngát nồng chăn nệm
Đã hết mùa thơm lựng gió thềm
Ảo mộng xa mù gian ác hiểm
Hững hờ sương gió lạnh choàng đêm

Liên hoàn – Gia cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm