Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 26/04/2017 14:12, số lượt xem: 555

Thức thao nhung nhớ đêm dài
Bồn chồn mong ngóng đẫm lai láng tình
Kìa như một bóng hồng xinh
Phất phơ song cửa thẫm nghìn nghịt sương.

Vẫn hoài đượm ngát yêu thương
Vẫn hoài môi mắt dậy vương víu lòng
Để rồi chợt ngóng chợt trông
Viết nên tình sử đượm nồng nàn mơ.

Hồn vang mãi một khúc chờ
Đón em giữa mộng khiến thơ thẩn hoài
Cùng nhau tắm dưới nguyệt đài
Bồng lai vũ khúc dậy mài miệt yêu.

Đẫm thương ta nhé, hương kiều
Bền câu thề ước, mãi chiều chuộng nhau
Ngọt lành hương lửa trầu cau
Bừng duyên gừng muối, thắm phau phau nguyền...