Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 23/10/2016 19:35, số lượt xem: 734

Trời nghiệt oán đau xót thệ lòng
Hỡi tình thơ hiệp buổi gì mong
Rơi chìm nguyện rã hoang tàn mộng
Vợi loãng thề chao tản bạt dòng
Vời huyễn ảo yêu nhoà nhạt rỗng
Xới huyền hư biệt ngẩn ngờ đong
Vơi nào khổ luỵ hoang đời trống
Khơi hận oán thề buốt giá đông

Đông giá buốt thề oán hận khơi
Trống đời hoang luỵ khổ nào vơi
Đong ngờ ngẩn biệt hư huyền xới
Rỗng nhạt nhoà yêu huyễn ảo vời
Dòng bạt tản chao thề loãng vợi
Mộng tàn hoang rã nguyện chìm rơi
Mong gì buổi hiệp thơ tình hỡi
Lòng thệ xót đau oán nghiệt trời

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm