Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 06/08/2016 16:24, số lượt xem: 455

Hoa nguyệt nuối lòng quạnh vắng thưa
Mộng lìa hoan khúc tiễn vòm trưa
Sa trầm mắt lệ chao triền cũ
Xiết lặng môi thề quạnh nẻo xưa
Xa xót dạ nguyền tan tác mộng
Thẫn thờ tim ái nhạt nhoà mưa
Ca sầu tủi phận đau tình vỡ
Ta buốt giá lòng quặn đón đưa

Đưa đón quặn lòng giá buốt ta
Vỡ tình đau phận tủi sầu ca
Mưa nhoà nhạt ái tim thờ thẫn
Mộng tác tan nguyền dạ xót xa
Xưa nẻo quạnh thề môi lặng xiết
Cũ triền chao lệ mắt trầm sa
Trưa vòm tiễn khúc hoan lìa mộng
Thưa vắng quạnh lòng nuối nguyệt hoa

Thuận nghịch độc