Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 31/05/2017 07:54, số lượt xem: 616

Một chút ngoái về hương yêu mùa cũ
Sẽ sàng ơi, kỷ niệm đã mờ bay
Mùa nao thơ sóng sánh ngát thơm đầy
Mà sao bổng lắt lay niềm đơn lẻ.

Thương biết mấy thuở tình nồng xuân trẻ
Môi tìm môi, tay kề cận bàn tay
Mình bên đời hoạ khúc gió vờn mây
Lung linh mộng trao thương nào vệt xước.

Mà sao giờ thắt tha cầu ô thước
Người đầu non ngóng mãi kẻ xa dòng
Mà sao giờ hạnh ngộ chỉ hoài trông
Tình khuất nẻo cho sầu dâng thăm thẳm.

Ngày xưa đó, phút đầu sao nồng mặn
Để bây giờ hoang hoải cả mùa thương
Này em ơi, xa xót giữa canh trường
Trăng kỷ niệm giờ hoải hoang nhờn nhợt...