Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 13/04/2016 02:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/06/2017 01:22, số lượt xem: 657

Quãng mộng em thùa đắm cả canh
Trời thương hiệp cẩn khát khao lành
Mầm yêu hãy lịm theo ngàn ánh
Cõi ái nên bừng lộng tuổi xanh
Biếc đẫm môi hồng thơm thảo rạng
Ngời lâng má đượm mải mê dành
Trùng hoan vũ điệu trầu cau sánh
Nguyệt lão tơ hồng thoải mái anh

Nguyệt lão tơ hồng thoải mái anh
Bồng lai tuyệt diễm thắm mơ dành
Ngời chan chứa phả nguồn yêu mạnh
Đẫm thiết tha bừng nẻo ái xanh
Hãy mở vành tim kề sát cạnh
Và ươm giấc điệp giữa thơm lành
Cùng nhau toả sáng niềm vinh hạnh
Quãng mộng em thùa đắm cả canh

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm