Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/04/2017 14:12, số lượt xem: 356

Lòng luôn khắc khoải giữa cơn sầu
Cay xé tim này bởi giọt ngâu
Biếc đượm đâu còn hôm dạ ước
Nồng thơm nào nữa dạ đời đau
Muối gừng ái hỡi hoen gừng muối
Màu sắc tình ơi lụn sắc màu
Rệu rã trăng ngà ôi hận tủi
Rách hồn toang mộng biết về đâu

Rách hồn toang mộng biết về đâu
Kỷ niệm ngày qua xám xịt màu
Buốt lặng tâm hồn tim lặng buốt
Đau thầm gan ruột ái thầm đau
Vì sao lẻ gối chong cầu Thước
Để vướng cô phòng chạnh buổi ngâu
Mỏi mắt dõi tìm men quá vãng
Lòng luôn khắc khoải giữa cơn sầu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm