Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 13/01/2018 09:25, số lượt xem: 512

Trầm luân khổ ải tự nơi mình
Thoả mãn hương đời rước bại vinh
Đẫm lợi ôm quỳ thêm kẻ ghét
Tham tiền bợ đỡ lắm người khinh
Lòng gian đổi dạ sao mà ngán
Kế hiểm xu thời nghĩ thật kinh
Hãy để tâm hồn trong sạch nhé
Nào chi sánh được chữ thâm tình

Nào chi sánh được chữ thâm tình
Giữ gốc trau dồi đạo đức kinh
Gặp kẻ sai đường răn giáo khẽ
Lâm người nhỡ bước chẳng lờ khinh
Cần chi báu ngọc mà thâm hiểm
Chẳng hám quan quyền đẫm nhục vinh
Hiển phú do trời đâu cưỡng vọng
Trầm luân khổ ải tự nơi mình

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm