Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 13:30, số lượt xem: 599

Vương mộng ngát huyền dậy cánh thu
Giọt tình rê nắng đượm vàng thu
Sương choàng núi lả mơn tuyền cúc
Gió hẹn trăng thề dịu sắc thu
Thương dạ kết nguyền lâng cõi ái
Níu đời loang cội thắm ghềnh thu
Đường thơm réo vọng mùa nhung nhớ
Vương sợi đắm lòng ủ tím thu

thu tím ủ lòng đắm sợi vương
Nhớ nhung mùa vọng réo thơm đường
thu ghềnh thắm cội loang đời níu
Ái cõi lâng nguyền kết dạ thương
thu sắc dịu thề trăng hẹn gió
Cúc tuyền mơn lả núi choàng sương
thu vàng đượm nắng rê tình giọt
thu cánh dậy huyền ngát mộng vương

Thuận nghịch độc - Độc vận