Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1417) buồn (49)
Đăng ngày 09/03/2015 04:14, số lượt xem: 506

Người buồn cảnh cũng buồn theo
Tâm tư khắc khoải, thông reo đầu ghềnh
Thuyền tình một lá lênh đênh
Giữa đời biển sóng chênh vênh, lạc loài…

Thu Giáp Ngọ 2014