Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1413) buồn (28)
Đăng ngày 10/03/2015 04:14, số lượt xem: 302

Người buồn cảnh cũng buồn theo
Tâm tư khắc khoải, thông reo đầu ghềnh
Thuyền tình một lá lênh đênh
Giữa đời biển sóng chênh vênh, lạc loài…

Thu Giáp Ngọ 2014