Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 30/07/2016 16:42, số lượt xem: 622

Nghiêng ly hương phấn trộn tim đầy
Chấp chới giữa hồn lả lướt bay
Ngóng vọng muôn đời tha thiết trẫy
Dõi tìm mãn kiếp rộn ràng xoay
Đuốc hoa sáng rỡ bừng hoan dại
Chăn gối thơm nồng phả lịm say
Duyên tửu chan hoà thơ nguyệt trải
Chạm môi đắm mộng lả đêm ngày

Chạm môi đắm mộng lả đêm ngày
Sóng sánh mơ lòng diệu ngát bay
Hoà quyện nghê thường loang thắm trải
Tan nhoà nhân ảnh trỗi nồng xoay
Duyên trầm óng ả vờn hương cháy
Dạ nguyệt phiêu bồng dệt khúc say
Ngả ngớn cho tình hoan lạc mãi
Nghiêng ly hương phấn trộn tim đầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm