Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 03/07/2016 12:23, số lượt xem: 536

Quyên thờ thẫn khúc dỗi lòng thơ
Huyễn ngóng hoài thương rệu rã chờ
Thuyền hút lặng thinh buồn giấc trở
Bến mù xa thẳm xót nguyền mơ
Duyên ngùi úa rã hoang tàn nhớ
Nguyện héo sầu toang mộng ước khờ
Hiên vắng tủi hờn loang chát vỡ
Tiên bồng ảo huyễn nhạt nhoà trơ

Trơ nhoà nhạt huyễn ảo bồng tiên
Vỡ chát loang hờn tủi vắng hiên
Khờ ước mộng toang sầu héo nguyện
Nhớ tàn hoang rã úa ngùi duyên
Mơ nguyền xót thẳm xa mù bến
Trở giấc buồn thinh lặng hút thuyền
Chờ rã rệu thương hoài ngóng huyễn
Thơ lòng dỗi khúc thẫn thờ quyên

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm