Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 05/11/2016 14:01, số lượt xem: 357

Sương toả lạnh trời cuối nguyệt hoang
Gió mây hờn vọng uẩn u tràn
Hường môi nuối mộng sầu queo quắt
Thẫm mắt chao hồn xót dở dang
Vương dỗi khúc nguyền buông thệ ái
Hận loang mùa ước trả mây ngàn
Đường yêu oán giận buồn ly biệt
Gương vỡ nát lòng thảm thiết chan

Chan thiết thảm lòng nát vỡ gương
Biệt ly buồn giận oán yêu đường
Ngàn mây trả ước mùa loang hận
Ái thệ buông nguyền khúc dỗi vương
Dang dở xót hồn chao mắt thẫm
Quắt queo sầu mộng nuối môi hường
Tràn u uẩn vọng hờn mây gió
Hoang nguyệt cuối trời lạnh toả sương

Thuận nghịch độc