Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/03/2016 13:34, số lượt xem: 548

Từng giọt tim lòng thánh thót rơi
Dang tay đón mật ướp xuân lời
Thơm ngào sắc ái thơm ngào mộng
Diệu ngát hương tình diệu ngát môi
Ươm thắm vun đầy triền huyễn ảo
Nồng mơ trải kín nẻo mê vời
Níu mây gởi biếc dòng tâm nguyện
Thương nhớ ran hồn ước vọng ơi

Thương nhớ ran hồn ước vọng ơi
Như nghe xuân chín lộng xa vời
Liêu trai quyến dạ lung linh mắt
Ảo diệu len nguyền lúng liếng môi
Ngào ngạt sắc yêu ngào ngạt mộng
Ngát ngan hương ái ngát ngan lời
Ta mê lịm ngã trong vườn cấm
Từng giọt tim lòng thánh thót rơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm