Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: vạn lý (4) tình (1416)
Đăng ngày 14/07/2019 00:42, số lượt xem: 318

Ân tình một thuở ví bằng non
Vững bước đá kia cũng phải mòn
Lãng tử trời mơ gan dạ sắt
Thuyền quyên gối mộng tấm lòng son
Trái ngang chẳng khiến tin yêu mất
Ấm lạnh càng mong nguyện ước còn
Dẫu có ngàn trùng xa trắc trở
Nước đi cuối biển lại về non

5-12-2017