Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 13:18, số lượt xem: 617

Từng giọt tim lòng thánh thót rơi
Dang tay đón mật ướp xuân lời
Thơm ngào sắc ái thơm ngào mộng
Diệu ngát hương tình diệu ngát khơi
Ươm huyễn chờ lâng triền ảo sắc
Chuyền mơ phả lộng cõi mê đời
Níu mây gởi hết dòng tâm nguyện
Thương nhớ ran hồn ước vọng ơi

Thương nhớ ran hồn ước vọng ơi
Như nghe xuân chín rạng bên đời
Liêu trai dạ quyến mơ màng nẻo
Ảo diệu tim chuyền lúng liếng khơi
Ngào ngạt sắc yêu ngào ngạt cõi
Ngát ngan hương ái ngát ngan lời
Ta mê lịm đắm trong vườn nguyệt
Từng giọt tim lòng thánh thót rơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm