Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 24/04/2017 23:13, số lượt xem: 499

Hoan kỳ tắt nẻo lặng lờ trông
Ngoái lại đường xưa đã tẻ nồng
Khập khiễng ân nguyền tan nát mộng
Ê chề kỷ niệm cỗi cằn đông
Ngày nao buổi hẹn hoài mơ bóng
Thuở ấy lời vui mãi đượm lòng
Chợt ngã mưa sầu gây rát bỏng
Nên đành trả hết giữa tầng không

Nên đành trả hết giữa tầng không
Để nhẹ niềm đau đỡ buốt lòng
Quạnh quẽ buông thề rơi trước cổng
Ê chề trả hẹn lẫn vào đông
Đường xưa chữ ái giờ chao chọng
Nẻo ấy vần thương đã nhợt nồng
Chỉ tội cho đời sâu quãng trống
Hoan kỳ tắt nẻo lặng lờ trông

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm