Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 03/12/2017 11:18, số lượt xem: 553

Xúc cảm mê bừng giữa lạc hoan
Buồng tim tuyệt diễm kết thơm choàng
Cho nguồn diệu khúc hoài lâng noãn
Để mộng nghê thường mãi đắm loan
Thoả thích chăn màn chao hỗn loạn
Triền miên phím nhạc khoả chu toàn
Nồng dâng hạnh phúc nào chi hoãn
Thắm cõi ân tình thoả lịm loang

Thắm cõi ân tình thoả lịm loang
Ngàn yêu toả đượm sắc hương toàn
Đường mơ rộn rã lèn cung Quảng
Nẻo mộng tưng bừng xoã gối loan
Nhễ nhại mơ mòng tim thở quáng
Ngù ngây rã rượi ái ôm choàng
Bồng lai quấn quyện lem mờ khoảng
Xúc cảm mê bừng giữa lạc hoan

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm