Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 30/10/2016 08:24, số lượt xem: 565

Tim thề nhảy loạn giữa từng đêm
Vẫn cứ trông về một nẻo em
Lả hết tâm lòng khan dạ mãi
Viêm hoài cổ họng rát đời thêm
Mà sao cõi ấy ơ thờ lặng
Khiến quãng trời đây ảm đạm dèm
Nhấp nhỏm ra vào đâu dỗ được
Vàng trăng ngoẻo úa rụng hoen thềm

Vàng trăng ngoẻo úa rụng hoen thềm
Cực khổ bằng đâu quãng ái dèm
Lụt trí hồn xơ đờ đẫn hẻo
Toang đầu ngực vỡ ngẩn ngờ thêm
Tùm lum kỷ niệm tèm lem cõi
Vật vã tâm hồn thấp thỏm em
Dẫu biết rằng yêu là khổ mộng
Tim thề nhảy loạn giữa từng đêm

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Ngũ độ thanh