Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/08/2017 15:33, số lượt xem: 607

Êm ngào mật ngọt đẫm dòng khơi
Đếm thoả lòng thơm quấn quyện đời
Thềm phả nhớ thương vằng vặc đợi
Nệm bừng mơ mộng dạt dào bơi
Thêm hoài nghĩa lịm mê huyền cõi
Nếm mãi tình ân ái huyễn lời
Mềm dịu bướm si quỳnh đắm khởi
Đêm nguyền hẹn ước dặt dìu lơi

Lơi dìu dặt ước hẹn nguyền đêm
Khởi đắm quỳnh si bướm dịu mềm
Lời huyễn ái ân tình mãi nếm
Cõi huyền mê lịm nghĩa hoài thêm
Bơi dào dạt mộng mơ bừng nệm
Đợi vặc vằng thương nhớ phả thềm
Đời quyện quấn thơm lòng thoả đếm
Khơi dòng đẫm ngọt mật ngào êm

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm