Quạnh quẽ khi đời cách trở nhau
Ngàn thương thuở ấy cũng hoen màu
Trầm hương rụi ngỡ ngàng chi thấu
Lạnh lẽo bao chừng xúc cảm đau
Lại tưởng ngàn thu vầy phối ngẫu
Nào hay mấy nguyệt rã duyên đầu
Vì sao cuộc ái đành lơ tẩu
Để rặng ân tình hút mãi đâu

Để rặng ân tình hút mãi đâu
Làm cho lặng lẽ bến giang đầu
Buồn chan dạ nhủ tìm yên náu
Sẽ kiếm an bình khoả lặng đau
Cõi sắc tàn hương tình hẻo bậu
Dòng thơ huyễn mộng ái hoen màu
Thì thôi trả lại lời yêu dấu
Nghiệt ngã xin ngừng giết bỏ nhau

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm