Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 06/08/2017 22:27, số lượt xem: 427

Nghiêng chiều thả nắng giữa triền thu
Đẫm sắc ngàn xưa lượn rẻo mù
Rạng rỡ hương trầm ngan ngát ủ
Mơ màng phấn lụa lững lờ du
Đường thơ toả ái mầm thương ngụ
Nẻo ái bồng duyên nỗi lịm bù
Lộng lẫy miên trường chan chứa phủ
Nghe rừng phổ vọng khúc tình ru

Nghe rừng phổ vọng khúc tình ru
Khiến cõi lòng mơ thoả nuộc bù
Rộn rã tim đời bao nẻo thú
Êm đềm quãng mộng lắm đường du
Mà thương kỷ niệm nồng xưa cũ
Để nhớ tình ân dẫu mịt mù
Phả mãi hoan nguyền lâng thắm nụ
Nghiêng chiều thả nắng giữa triền thu

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm